Superbarn

//Superbarn
Superbarn 2019-02-01T10:46:46+00:00

VÅRE KURS

Kursene foregår i relax-avdelingen. Det er 8 – 10 barn på kurset. Vi har fokus på sanger, lek og øvelser igjennom lek. Trygghet i vannet, samtidig som foreldre/foresatt slipper mer og mer – skaper harmoni for barnet. Kontakt oss på: svommekurs.sarpsborg@choice.no for mer informasjon. Nye svømmekurs starter 15. januar 2019.

Tirsdag kl. 16:30

(2-4 år)

9 ganger a 30 minutter
1.800,- pr. person

Hvorfor småbarnssvømming?

Målet er først og fremst å lære barna svømming ved å bevisst trene inn riktige svømmetak. Mange barn lærer en form for svømming gjennom kurset. Det vil si at de tar seg frem i vannet – helst under vann – på egenhånd og bruker den teknikken de selv foretrekker. Det skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnas premisser, og målet er at de blir trygge i vannet. Vi legger inn dykking, hopp, stup, «svømming» og elementær selvberging etterhvert. Kurset bygger videre på babysvømming som er for barn opp til 2 år.  Det er ingen forutsetning at man har deltatt på babysvømming tidligere eller har vært spesielt flittig til å oppsøke svømmehallen på egenhånd.